Göm menyn

Så tycker studenterna om Ladok

Under hösten har ett antal studenter via enkäter och intervjuer fått tycka till om hur de upplever och använder Ladok, det nationella studiedokumentationssystemet.*

Bland annat framkom önskemål om ett moderniserat gränssnitt, bättre mobilanpassning och möjlighet att få en notis när det går att anmäla sig till en tenta.

En majoritet av de tillfrågade skulle dessutom se att strukturen görs om för att få en tydligare översikt. De tre delar som man önskar ska visas tydligt direkt när man kommer in i gränssnittet är Aktivitetstillfällen (tentamen), Resultat och Registrering.

Efter att ha bearbetat resultaten av undersökningen kommer utvecklingsteamen ta fram förslag som testas på studenterna under våren. 

 

* De lärosäten som erbjöds möjlighet att delta i undersökningen var Chalmers tekniska högskola, Karlstad universitet, Karolinska institutet, Röda Korsets högskola och Örebro universitet.

 


2019-11-14Sidansvarig: studentredaktionen@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-11-14