Göm menyn

LiU stänger på natten

Bild: Campus Valla i mörker. Foto: Cecilia Olsson

I juni togs beslut om riktlinjer för användning av LiU:s lokaler. Som en följd av dessa riktlinjer kommer universitetets samtliga lokaler hålls nattstängda från och med 1 februari 2020.

För att öka tryggheten och förbättra arbetsmiljön för medarbetare och studenter kommer samtliga byggnader på samtliga campus att hållas stängda mellan klockan 23.00 och 05.00 (22.00 – 06.00 för studenter på Campus US på grund av överenskommelse med Region Östergötland) från och med den 1 februari 2020.

Ett ytterligare skäl till nattstängning är att minska energianvändningen. Belysningen är rörelsestyrd och startar när personer rör sig i lokalerna och ventilationen är begränsad.

Undantag kan göras vid särskilda fall, till exempel vid långa laborationer, kontakter med universitet i andra världsdelar eller studentsittningar.

Undantag ska då vara avgränsat, motiverat och godkänt av kursansvarig (studierelaterat) eller lokalbokningen (studentlivsrelaterat).

Så här gör du för att söka dispens

Väktare gör trygghets- och säkerhetsronder i lokalerna nattetid och kommer i samband med detta även kontrollera dispens för eventuella personer som vistas i lokalen. 

Användning av LiU:s lokaler – beslut om riktlinjer

 


2020-01-10Sidansvarig: studentredaktionen@liu.se
Senast uppdaterad: 2020-01-10