Göm menyn

Undersökning: Hur uppfattar du LiU?

Studenter sitter på Blå havet på rad med ryggarna mot kameran.

En enkät med syfte att undersöka hur du som LiU-student uppfattar ditt universitet kommer att skickas ut till ett antal slumpmässigt utvalda studenter. 

Det är undersökningsföretaget Origo Group som på uppdrag av Linköpings universitet utför undersökningen. Undersökningen syftar till att ta reda på hur LiU kan utveckla sitt varumärke och bli ännu attraktivare.

Enkäten skickas med start 22 januari till ett antal slumpmässigt utvalda studenter. Mejlinbjudan har rubriken ”Hur uppfattar du LiU? Berätta för oss”. Enkäten är frivillig och tar några minuter att besvara. 

Linköpings universitet hoppas att du som får enkäten tar chansen att ge din bild av LiU.


2020-01-17Sidansvarig: studentredaktionen@liu.se
Senast uppdaterad: 2020-01-17