Göm menyn

Läs till grundlärare i Nyköping eller Västervik

Gul byggnad med text "Campus Nyköping".

Hösten 2020 blir det möjligt att läsa grundlärarutbildning med inriktning fritidshem i Nyköping och Västervik. Utbildningen är treårig och det råder stor brist på grundlärare med inriktning fritidshem.Sidansvarig: studentredaktionen@liu.se
Senast uppdaterad: 2020-01-27