Göm menyn

Information om coronaviruset till studenter

(Uppdaterad 2020-02-05 10:30)

2020-02-05: LiU fortsätter att bevaka utvecklingen av coronaviruset genom att följa Folkhälsomyndighetens bedömningar och rekommendationer.

Om nya uppgifter framkommer, som skulle påverka studenter vid LiU, kommer information att publiceras här. Om du som student har frågor om viruset – kontakta Infocenter och håll dig uppdaterad via folkhalsomyndigheten.se.

 


 

2020-01-31: LiU står fast vid beslutet att i nuläget fortsatt följa Folkhälsomyndighetens bedömningar vad gäller coronaviruset.

- Vi står fast vid den inriktning som kommunicerades till medarbetare och studenter under torsdagen (30/1). Folkhälsomyndigheten har i dagsläget inte officiellt tagit ställning till några nya åtgärder, varför LiU står fast vid sitt beslut, säger universitetsdirektören Kent Waltersson.

 


 

(Uppdaterad 2020-01-30)

2020-01-30: LiU har beslutat att följa Folkhälsomyndighetens bedömningar av risker och kring av hur utbrottet av coronaviruset utvecklas i Sverige. De tar löpande ställning till vilka åtgärder som är relevanta i sammanhanget och LiU agerar utifrån dessa.

I dagsläget rekommenderar och förklarar Folkhälsomyndigheten att:

  • Smittspridning sker genom kontakt mellan människor eller genom hostningar och nysningar, så kallad droppsmitta. Du kan förebygga risk för smitta genom att tvätta händerna ofta, undvika att röra vid ansiktet eller ögon samt att undvika nära kontakt med sjuka människor.
  • Den som besökt ett smittdrabbat område, och som känner sig frisk, behöver inte vidta några åtgärder utan kan leva som vanligt
  • Den som besökt ett smittdrabbat område, och som får sjukdomssymtom, som hosta och feber, kontaktar hälso- och sjukvården, via telefon (t ex 1177).

folkhalsomyndigheten.se kan du läsa mer om viruset och vad smittskyddslagen i Sverige säger om förhållningssätt kopplat till viruset.  

Vi följer händelseutvecklingen och uppdaterar successivt den här sidan med ny information, baserat på Folkhälsomyndighetens åtgärder och rekommendationer, när sådan finns. Utifrån det ger LiU i nuläget inga rekommendationer om arbete hemifrån med anledning av coronaviruset.

Verksamheten pågår som vanligt. 

Har du frågor om coronaviruset eller funderar över något kopplat till detta – kontakta Infocenter.

Kent Waltersson, Universitetsdirektör

 


Coronaviruset – lägesuppdatering för utresande studenter till Kina

2020-01-28: Linköpings universitet har som huvudprincip att följa UD:s rekommendationer kring resor till områden drabbade av Coronaviruset. 

UD avråder från icke-nödvändiga resor till Hubeiprovinsen, vilket alltså innebär att även LiU uppmanar dig som student att lämna provinsen om du skulle befinna dig där. UD uppmanar också personer som befinner sig i hela Kina att iaktta särskild försiktighet, läs mer om hur på SwedenAbroad.

I slutänden är det du själv som beslutar om du vill delta i ett planerat utbyte eller inte. 

Om du inte redan gjort det, registrera dina kontaktuppgifter hos ambassaden, på den så kallade Svensklistan. Om UD skulle besluta att evakuera svenskar och därför vill nå dig, är det dessa kontaktuppgifter som används.

Om du behöver hjälp med planeringen av dina fortsatta studier, kontakta din studievägledare vid LiU.

Länkar som du kan ha nytta av:

Följ nyhetsrapporteringen och UD:s rekommendationer och hör gärna av dig till international.office@liu.se om du har några frågor.


2020-01-28
Sidansvarig: studentredaktionen@liu.se
Senast uppdaterad: 2020-02-05