Göm menyn

Ny hållbarhetskurs till hösten

Landskap, panorama.

Samhället står inför stora globala utmaningar och hållbarhetsområdet är en av nyckelfrågorna för svenska universitet. LiU har tagit initiativ till den nya kursen Hållbarhet/Sustainability som startar hösten 2020.

— Vi vill att studenter som examineras från LiU inte enbart ska ha kunskaper om den egna utbildningen utan även vara förberedda för att på bästa sätt kunna ta sig an framtidens utmaningar kring hållbarhet och globala frågor, säger prorektor Margareta Bachrack Lindström.

Kursen är på 3 hp, ges på engelska och är tvärvetenskaplig. Visserligen innehåller enskilda utbildningsprogram delar av problem kopplade till olika hållbarhetsaspekter, men ett övergripande perspektiv har ofta saknats. Den nya kursens angreppssätt kan tillgodose alltifrån sociala, kulturella, ekonomiska och ekologiska synsätt. Agenda 2030 och FN:s 17 hållbarhetsmål är ett tydligt fokus för kursen. 

Studentföreningen Navitas, som samlar hållbarhetsintresserade studenter vid LiU, ser positivt på en kurs i hållbar utveckling.

 Man vill känna att man har utbildats på ett universitet som står för hållbarhet och ligger i framkant, säger Evelina Silfverskiöld, som är vice ordförande i Navitas. Universitetet måste hjälpa till att förbereda oss som studenter för vårt kommande arbetsliv, och hållbarhetsfrågan är viktig att väga in i många framtida beslut. Hur ska vi kunna göra det om vi inte har kunskap eller kompetens inom området?

Undervisningen i kursen sker i tvärvetenskapliga grupper, där varje grupp har tillgång till en mentor som stöttar arbetet under kursens gång. Gruppen väljer ut ett problemområde med koppling till något av FN:s hållbarhetsmål, vilket man fördjupar sig i under terminen.  

I slutet av kursen anordnas en hållbarhetsgala, där en bred publik med aktörer och privatpersoner från det omgivande samhället bjuds in. Vid evenemanget presenteras gruppens arbete i form av en poster, som belyser problemområdet ur flera olika perspektiv och eventuellt innehåller ett lösningsförslag.

Höstens kurs ges som fristående kurs och ansökan sker via antagning.se 16 mars-15 april. Arbete pågår med att integrera hållbarhetskursen i utbildningar för programstudenter.


2020-02-06Sidansvarig: studentredaktionen@liu.se
Senast uppdaterad: 2020-03-30