Göm menyn

DigiMaker – en gränsöverskridande plats med studentfokus

Lego-figurer.

DigiMaker är bibliotekets makerspace och är öppet för alla med LiU-anknytning. Det är en arena där både digitala och analoga metoder kan testas, användas och delas. Digimaker finns på plan 5 i Studenthuset, Campus Valla, och på Campus Norrköpings bibliotek.Sidansvarig: studentredaktionen@liu.se
Senast uppdaterad: 2020-02-10