Göm menyn

Riktlinjer för salstentor i distansläge

Fötter tillhörandes student som sitter och skriver en salstenta.

Med anledning av distansläget har LiU beslutat om riktlinjer för de salstentor som görs om till tentamen via Lisam. Riktlinjerna gäller under vårterminen, dock längst till 31 augusti.Sidansvarig: studentredaktionen@liu.se
Senast uppdaterad: 2020-03-20