Göm menyn

Årsmöten för studentföreningar

Den 1 april kom Folkhälsomyndigheten med allmänna råd till föreningar för att undvika spridning av covid-19.

1. Skjut om möjligt upp årsmöten och föreningsstämmor eller genomför dem digitalt
2. Undvik övriga mötesformer eller genomför dem digitalt

Lösning - ett möte på "halvdistans"

För att minska antalet möten har alla mötesbokningar för studentföreningar bokats av. 

LiU vill dock underlätta för studentföreningar att hålla sina årsmöten och erbjuder därför en möteslösning för ett halvdistansmöte: 

  • Mötet ska i största möjliga mån genomföras på distans
  • Ett fåtal personer ska kunna närvara, exempelvis mötespresidium samt kandidater/motkandidater till styrelsen
  • Övriga medlemmar deltar på distans
  • Sträva efter att så få personer som möjligt vistas tillsammans - omkring 5 personer som mest
  • Upprätthåll gott skyddsavstånd för att minska risk för smittspridning
  • Tillträde till lokaler bör ske på ett sätt så att så få personer som möjligt träffas på vägen till och från lokalen

För att ansöka om mötesdispens, maila studentforeningsbokning@uf.liu.se
 

Läs mer om distansverktygen som LiU erbjuder:

Zoom

Teams


2020-04-02Sidansvarig: studentredaktionen@liu.se
Senast uppdaterad: 2020-04-02