Göm menyn

Farewell Cermony 2020 inställd

Baloons in different blue colors.

LiU anordnar årligen Farewell Ceremony, ett evenemang som firar internationella masterstudenters examen. Dessvärre har årets Farewell Ceremony fått ställas in som en följd av pågående pandemi.
Du som är inbjuden till denna termins ceremoni får information om vad som gäller vidare via e-post.Sidansvarig: studentredaktionen@liu.se
Senast uppdaterad: 2020-04-08