Göm menyn

Avliden student

Studenten Daniel Svensson avled den 20 april 2020. Daniel studerade år 3 på kandidatprogrammet i kemisk biologi.
En digital minnesstund är planerad måndagen den 4 maj kl 15.00. Du som vill vara med på minnesstunden för att hedra minnet av Daniel, anmäl dig till studenthalsan@liu.se.Sidansvarig: studentredaktionen@liu.se
Senast uppdaterad: 2020-04-27