Göm menyn

Studentutbyten ställs in

(OBS! Det här är en nyhetsartikel som inte uppdateras. Stöd och vägledning till studenter och medarbetare tillhandahålls kontinuerligt på insidan.liu.se/corona)

UD:s avrådan från icke nödvändiga resor sträcker sig fram till 15 juni. Vad som händer därefter är ovisst. LiU har därför beslutat att ställa in alla studentutbyten för utresande studenter under höstterminen 2020. 

Efter den 15 juni kommer Utrikesdepartementet (UD) göra en ny bedömning, vilken bedömning är i dagsläget oklart. Detta tillsammans med ovissheten om andra länder kommer öppna sina gränser eller ändra sina restriktioner gör att det finns risk för att en stor andel av de 471 LiU-studenter som tilldelats utbytesplats inte kommer att kunna genomföra sina utbytesstudier.

Om studenter tvingas avstå från sin utbytesplats i ett sent skede kan de komma att drabbas både ekonomiskt, praktiskt och studiemässigt. Från universitetets perspektiv kan det också innebära stora arbetsinsatser att med kort varsel hitta ersättningskurser och VFU-platser. 

LiU har också tagit beslutet att inte bekosta försäkringar för ”free mover-studenter”, alltså de studenter som på egen hand, utanför den organiserade utbytesverksamheten, väljer att studera utomlands under höstterminen 2020. 

Berörda LiU-studenter har informeras av respektive fakultet.


2020-04-28Sidansvarig: studentredaktionen@liu.se
Senast uppdaterad: 2020-08-25