Göm menyn

Hur upplever du distansläget?

Margareta Bachrach Lindström, prorektor vid LiU.

Universitetsledningen vill få en bild av hur du som student upplever distansläget jämfört med normalläge. Alla LiU-studenter har därför fått en kort enkät skickat till sin studentmail. 

 Vi har fått information om hur ni studenter upplevt distansläget, genom lärare och studievägledare, men också genom de frågor som kommit in till Infocenter. Vi har förstått att ni har kämpat på, trots ett besvärligt läge. Det ska ni ha en stor eloge för!
Med hjälp av enkäten hoppas vi få ett ännu bättre underlag för att prioritera åtgärder och se vad som kan vara viktigt att ta med oss i arbetet framåt. Min förhoppning är att många av er tar chansen att svara på den här korta enkäten, säger prorektor Margareta Bachrack Lindström.

När enkäten gick ut förra måndagen (23 maj) visade det sig att det var ett fel i enkätkonstruktionen så en ny länk skickades ut senare samma dag. Tack vare flera uppmärksamma studenter kunde problemet snabbt åtgärdas. Stort tack för det! Nu hoppas vi på att få in så många svar som möjligt att ta med i det fortsatta arbetet.


2020-05-25Sidansvarig: studentredaktionen@liu.se
Senast uppdaterad: 2020-06-01