Göm menyn

Brand på Campus Valla under natten

Brandman på plats vid Tema-huset.En brand uppstod i ett labb i Tema-huset på Campus Valla under natten. När räddningstjänsten kom dit, strax före klockan 03, slog lågor ut genom fönstren. Släckningsarbetet inleddes direkt och rökdykare gick in. En timme senare hade den ursprungliga branden släckts, men senare visade det sig att även vinden angripits.
 
Räddningstjänsten fortsätter att jobba med eftersläckningsarbetet och utvädring av brandlukt under fredagsmorgonen. Brandlukten kan också finnas i andra omkringliggande byggnader vid campus Valla genom att spridas både genom vinden och genom ventilationssystem.

2020-06-12Sidansvarig: studentredaktionen@liu.se
Senast uppdaterad: 2020-06-12