Göm menyn

Tjänster designade för en ny tid

Mina Mani Kashani, Joakim Åström och Beate Lindholm Undén.

Trygghet i gigekonomin, bot för långstidsarbetslöshet och kreativitet för unga är områden där LiU:s designstudenter utvecklat nya smarta tjänster. 12-poängskursen i tjänstedesign har just avslutats.Sidansvarig: studentredaktionen@liu.se
Senast uppdaterad: 2020-06-16