Göm menyn

Förtydligande av tentamensbegrepp

(OBS! Det här är en nyhetsartikel som inte uppdateras. Stöd och vägledning till studenter och medarbetare tillhandahålls kontinuerligt på insidan.liu.se/corona)

Vårens distansläge har visat att det funnits behov av att införa ett nytt begrepp för ”salstentamen på distans”. LiU:s ledning har därför beslutat införa det nya begreppet ”distanstentamen”.

En av de första åtgärderna när Linköpings universitet gick över i distansläge i våras var att ta fram riktlinjer för salstentamen som görs om till examination på distans. Samtidigt tog fakulteterna beslut att salstentamen skulle ersättas av hemtentamen. Men hemtentamen är en etablerad examinationsform som hittills inte haft detaljerade riktlinjer. Dessutom finns det flera former av hemtentamen på LiU. Begreppet ”hemtentamen” tillsammans med de framtagna riktlinjerna skapade kort sagt otydligheter och frågan blev då hur man ska benämna en tentamen som i ordinarie läge skulle ha skett i en sal men som nu under coronapandemin sker på distans? Helst skulle det också, för att undvika sammanblandning, vara ett begrepp som inte tidigare använts i det studieadministrativa systemet Ladok.

Lösningen är att införa begreppet distanstentamen som då avser salstentamen och WISEflow-examinationer som med anledning av covid-19 görs på distans. Och i och med detta kan begreppet hemtentamen fortsätta vara det som det varit innan distansläget; en tentamensform som ofta löper över en hel kurs eller över flera dagar.

De nya riktlinjerna och rutinerna för salstentamen som görs om till distanstentamen träder i kraft den 10 augusti och gäller till och med 31 januari 2021. Riktlinjerna gäller för examinationer som genomförs under perioden 1 september till och med 31 januari 2021. De gamla riktlinjerna från den 12 maj gäller för de examinationer som genomförs fram till och med 31 augusti.

 


2020-06-17Sidansvarig: studentredaktionen@liu.se
Senast uppdaterad: 2020-08-24