Göm menyn

Sämre mående och studieresultat under distansläget

Studenterna vid LiU tycker att studierna fungerat sämre och att de själva har mått sämre under vårens distansläge. Men det finns också de som inte påverkats alls eller som till och med tycker att det varit bättre än innan.

Det var under försommaren som LiU skickade ut vad man kallar en ”temperaturmätare” till studenterna för att snabbt få svar på hur de upplevt vårens distansläge. Nästan tre tusen studenter svarade (cirka 10 procent av LiU:s studenter) och de gav klart besked – majoriteten tycker att det har varit en jobbig vår som medfört att deras studier fungerat sämre, att kontakten med lärare och handledare varit sämre än vanligt och att samarbetet med studiekamraterna blivit lidande. På en sammanfattande fråga om hur väl studierna fungerat under våren jämfört med innan LiU:s anpassningar utifrån COVID-19 svarar två tredjedelar att det har fungerat sämre till mycket sämre än innan. Men samtidigt svarade 15 procent att det fungerat oförändrat mot tidigare och några få procent av studenterna uppgav rent av att det fungerat mycket bättre under distansläget än innan.

- Den här enkla mätningen bekräftar i stort vad vi redan misstänkt, nämligen att det varit en tuff vår för de allra flesta av våra studenter. Det finns flera delar som vi behöver undersöka mer på djupet under hösten, till exempel att samarbetet mellan studiekamraterna upplevs ha fungerat dåligt, konstaterar prorektor Margareta Bachrack Lindström.

- Väldigt många, både lärare och studenter, har gjort stora insatser för att klara av övergången till distansläge och vi har skaffat oss kompetens och erfarenheter som vi kan bygga vidare på när vi nu mer och mer flyttar in i det digitala campuset. Det är den positiva sidan av erfarenheterna från våren. Den negativa är att många mått dåligt under tiden, säger Margareta Bachrack Lindström.

På frågan om hur det allmänna måendet påverkats av distansläget svarar nästan två tredjedelar av studenterna att de mått sämre till mycket sämre.  Samtidigt svarade en femtedel att måendet varit oförändrat och några hundra av de totalt närmare tre tusen som svarat på mätningen uppgav att de rent av mått bättre under distansläget.


Björn Stafstedt 2020-06-22Sidansvarig: studentredaktionen@liu.se
Senast uppdaterad: 2020-06-23