Göm menyn

Snyggare och tryggare ute

Bild: Cykel i cykelställ. Foto: Charlotte Perhammar

Solsängar, cykelställ och bättre belysning. Under en nattvandring i höstas identifierades flera områden med förbättringspotential. Nu kan man se resultatet runt om på Campus Valla.

Förra hösten gjorde LiU, Akademiska Hus och ett antal studenter gemensam sak. Efter mörkrets inbrott gick man en gemensam vandring, inne i lokalerna och ute på campus.
Bild: Johan Tjäder, Akademiska Hus. Foto: Charlotte Perhammar- Det var första gången vi gjorde en sådan här gemensam vandring, säger Johan Tjäder, markansvarig på Akademiska Hus. Det var jättebra att få in synpunkter och vi ska göra om det i år igen. Man blir lätt hemmablind och vi som arbetar kontorstid och sällan är här sena kvällar vet inte riktigt hur det ser ut då.
Inne i lokalerna upptäckte man saker som till exempel att belysning och ventilation stod på i tomma lokaler. Saker som är enkla att åtgärda och som sparar både pengar och miljö.

Men det är framför allt utomhus man nu kan se resultaten av vandringen. Trygghetsskapande åtgärder handlar främst om belysning. Nu finns bättre belysning på parkeringarna, till exempel vid Terra, längs vissa sträckor av cykelbanor och belysning vid övergångsställen, där det förut var väldigt skumt. Vid Gula ladan skymde träden belysningen, det har åtgärdats genom att flytta lyktstolpen.
Bild: Belysningsmast vid Studenthuset. Foto: Charlotte PerhammarLampor har bytts mot LED-belysning som ger ett skarpare sken. Kring Studenthuset upptäckte nattvandrarna att det var ganska mörkt. Nu finns fyra master uppsatta med riktad belysning.
- Arbetet har gjorts under våren och det handlar om ganska stora investeringar, säger Johan Tjäder. Det är inte bara att sätta upp en stolpe, det ska grävas och dras el också.

Under avdelningen ordning och reda har mycket gjorts för att bringa ordning i cykelkaoset. Ytor som inte används till något, som bara är fula, före detta gräsmattor eller inhägnade träd, behövs bättre för cykelparkeringar.
Nya betongcykelställ mellan A- och C-husen och vid Studenthuset fungerar både som cykelställ och avdelare som skyddar gräsmattorna. De kommer att kompletteras med ytterligare ställ. Vid Studenthuset finns en annan typ av cykelställ, ordnade i prydliga rader. Och under sommaren har det kommit ut bord och bänkar kring Studenthuset.

Bild: Solsängar i Universitetsparken. Foto: Charlotte Perhammar- Förra året ställde vi ut en solsäng vid Kårallen, berättar Johan Tjäder. Den blev så populär att vi nu ställt ut fyra till i universitetsparken. De är stora och tunga men om man hjälps åt går det att vrida dem efter solen. Också de här verkar populära så det kanske blir fler.

I höst är en ny nattvandring inplanerad. Månadsskiftet september/oktober är en lämplig tid. Då är det tillräckligt mörkt ut men löven är fortfarande kvar på träden.

 

 

 

Foto: Charlotte Perhammar


Elisabet Wahrby 2020-08-19Sidansvarig: studentredaktionen@liu.se
Senast uppdaterad: 2020-08-19