Göm menyn

Avliden student

Studenten Simon Murhed avled 17 juni 2020. Simon studerade kandidatprogrammet i innovativ programmering.
En digital minnesstund är planerad tisdagen 8 september kl 13.00. Du som vill vara med på minnesstunden för att hedra minnet av Simon, anmäl dig till studenthalsan@liu.se.Sidansvarig: studentredaktionen@liu.se
Senast uppdaterad: 2020-08-31