Göm menyn

Nya mötesfunktioner i Teams

Utöver kursrum i Lisam används även Microsoft Teams som verktyg i undervisning. Studenter kan också använda Teams för egna grupparbeten. Nu finns en hel del ny funktionalitet på plats och på gång inom kort.

Nytt mötesutseende

Om du använder appen för dator är nu möjligt att Teams-möten öppnas i ett eget fönster när det startas. Dock behöver du kryssa i ”Aktivera nytt mötesutseende” i inställningarna för Teams för att de nya funktionerna ska fungera för dig. 

För att aktivera nytt mötesutseende öppnar du Teams-appen. Klicka på din profilbild (uppe till höger) och välj Inställningar. I fönstret (bilden nedan) kryssar du i Aktivera nytt mötesutseende. Starta därefter om Teams.

Skärmklipp av menyn för inställningar i Teams.

Varje användare behöver själv att aktivera för att få funktionaliteten. På sikt kommer inställningen att vara påslaget för alla från början.

Fler nyheter

 • I det nya mötesutseendet är menyraden uppflyttad och fäst i överkant, så att den inte ligger i vägen för innehåll eller personer som visas i mötet.
   
 • En annan ny funktion är att Microsoft har utökat hur många deltagares video som kan visas samtidigt. Det går även att välja olika vyer för hur du vill visa deltagarna. Det finns nu vyn Galleri (känns igen från tidigare), Stort galleri (för att visa upp till 49 deltagare) och läget Tillsammans. Tillsammans går att använda när minst 5 deltagare deltar med video. Deltagarna visas då frilagda och infogade i en hörsalsliknande ”lokal”, för att få känslan av att man är på samma ställe. Det är också meningen att det ska bli lättare att uppfatta kroppsspråk från deltagarna.
  Skärmklipp: inställningen för vy.Den nya menyfältet, som numera visas i överkant. Klicka på de tre prickarna för att ändra vy. Bild: Microsoft.

  Tillsammans-läget:
  Skärmklipp som visar den nya vyn "Tillsammans".Bild: Microsoft.
   
 • Under augusti kommer antalet deltagare i ett möte att utökas från max 250 till max 300. I slutet av året kommer Microsoft att göra det möjligt för upp till 1000 personer att delta och interagera i ett och samma möte.
   
 • Senast under sista kvartalet 2020 beräknar Microsoft ha virtuella break out rooms på plats för att kunna dela upp deltagarna i mindre, temporära grupper under ett pågående möte.
   
 • Live-reaktioner kommer att dyka upp för att kunna ge visuell återkoppling.
  Skärmklipp av funktionen reaktioner.Bild: Microsoft.
   
 • I ett möte finns det möjlighet att använda live-undertextning (än så länge bara för engelska), vilket kan öka tillgängligheten för personer med exempelvis nedsatt hörsel. En nyhet med denna funktion är att namnet på den som talar kommer att visas intill textningen för ökad tydlighet.
  Skärmklipp av funktionen live-undertexter.Bild: Microsoft

2020-09-08Sidansvarig: studentredaktionen@liu.se
Senast uppdaterad: 2020-09-07