Göm menyn

Studier och praktik utomlands åter möjligt under vårterminen 2021

I våras beslutade universitetsledningen att ställa in alla utlandsstudier inklusive praktik för höstterminen 2020, på grund av den rådande pandemin. LiU:s fakulteter har nu gjort bedömningen att möjligheten att genomföra utlandsstudier och praktik kan öppnas upp inför vårterminen 2021. Undantaget är utbyten inom Medicinska fakultetens VFU som är fortsatt inställd under vårterminen.

Möjligheten att genomföra utlandsstudier- eller praktik gäller under förutsättning att:

  • Utrikesdepartementet inte avråder från resa till landet
  • att mottagande lärosäte eller organisation tar emot internationella studenter och att det följer landets inresebestämmelser

LiU:s internationaliseringsdirektör Maria Engelmark ser positivt på utvecklingen.

- Flera av LiU:s partneruniversitet har signalerat att de öppnar upp för inresande studenter och Utrikesdepartementet har lättat på reserestriktionerna, vilket har bidragit till att universitetsledningen nu meddelar att utlandsstudier och praktik åter blir möjligt.

Förutsättningarna kan förstås ändras snabbt och därför är det viktigt att studenter som har en planerad utlandsvistelse för studier eller praktik även förbereder en reservplan tillsammans med sin studievägledare, utbildningsledare eller motsvarande, utifall utlandsvistelsen måste ställas in med kort varsel. LiU kommer inte att ersätta studenter för förlorade kostnader, till exempel dubbla hyror eller icke avbokningsbara flygresor om utbytet ställs in.


2020-09-23Sidansvarig: studentredaktionen@liu.se
Senast uppdaterad: 2020-09-24