Göm menyn

Studenthälsan stöttar studenter

Flera par fötter och stolsben, illustrerar en grupp människor som sitter tillsammans i en ring.

Samtal och kurser är två av huvudverksamheterna för Studenthälsan vid LiU. På ett år träffar de runt 1 200 studenter, vilket är ungefär fem procent av LiU:s totala antal. 

– Studenthälsan jobbar förebyggande och vi vill därför gärna komma in i ett tidigt skede, säger Gunilla Johansson som är enhetschef. Vårt huvudfokus är att hjälpa studenter att klara sina studier, att hamna på banan igen när man av någon anledning fått det svårt.

 Studierelaterad stress, nedstämdhet och oro är några av de vanligaste problemen man söker hjälp för. Du kan då antingen boka ett samtal med någon av våra kuratorer, sjuksköterskor eller hälsovägledare. Eller ta del av någon av våra kurser, säger Gunilla.

Kursverksamheten viktig

Collage av porträtt av Gunilla Johansson och Jonas Blom,

Kurserna är en viktig del av Studenthälsans verksamhet. Varje termin presenteras ett gediget program med alltifrån enstaka workshopar till kurser som sträcker sig över flera veckor. 

– Förutom att ämnet för kursen är relevant ger det, inte minst, mycket att träffa andra som upplever samma typ av problem, och inse att du inte är själv i det, säger Gunilla.

Ämnena för terminskurserna kan variera, men med det gemensamma temat att de är hälsoförebyggande. Du kan hitta workshoppar inom alltifrån problem i mental träning, prokrastinering och mindfulness till stresshantering och att jobba med sin självkänsla. Eftersom Studenthälsan jobbar nära studenter har man chansen att fånga upp vad som kan vara aktuella teman. Dessutom träffar man regelbundet studentkårernas arbetsmiljöombud för att lyssna av vad som är på gång.

Fadderutbildning lockar många

Studenthälsans Jonas Blom fungerar som en länk till de olika studentverksamheterna. Han är även den som ansvarar för ytterligare ett av Studenthälsans områden – fadderutbildningen. 

– Varje år utbildar vi ungefär 2 000 studenter inför kommande studentmottagning. Engagemanget är alltid stort, det är många som vill vara med och se till att de nya studenterna får samma fina mottagande som de själva fick, säger Jonas. Utbildningen utgår från de riktlinjer LiU har för hur vi vill ta emot nya studenter. Där tar vi bland annat upp vad det betyder att ha ansvaret att vara fadder, och alltifrån alkoholfrågan till gruppdynamik tas upp.

– Arbetet med årets mottagning har av förklarliga skäl varit särskilt intensivt till följd av det osäkra läge som varit. Jag vill därför passa på att ge en eloge till de faddrar och arrangörer som genomfört en fin mottagning trots olika omständigheter och sent tillkomna riktlinjer, säger Jonas.

Blandade åldrar på de som söker hjälp

En relativt stor grupp som kontaktar Studenthälsan är nyantagna studenter som inte har hittat rätt eller landat i sin nya livssituation.

– Som ny student är det en stor omställning att börja på universitetet. Du kanske har flyttat hemifrån och ska både få ordning på ett eget boende och skapa ett helt nytt socialt umgänge, samtidigt som du måste hitta en fungerande studieteknik, säger Gunilla.

Men hon poängterar samtidigt att det inte bara är nya studenter som söker upp Studenthälsan. 

 Vi träffar alla sorters studenter, inte bara de som precis flyttat hemifrån. Det är även en hel del ”äldre” studenter i andra livsskeden. De som börjat plugga senare i livet eller omskolar sig, och har problem att få ihop det så kallade livspusslet. Där kan vi också komma in och stötta. 

Digitalt anpassad verksamhet

Just nu är större delen av Studenthälsans verksamhet anpassad för distansläge. 

 Vi har anpassat vårt kursutbud så att det ges via Zoom, och våra stöttande samtal är i huvudsak digitala, säger Gunilla, och lägger till att hon hoppas att de snart ska kunna erbjuda fysiska samtal igen. Som ett komplement har vi också börjat erbjuda telefontider för att bättre svara upp mot verksamheten. Det har blivit uppskattat, så det kommer vi fortsätta med. 


Behöver du komma i kontakt med Studenthälsan?

Studenthälsans verksamhet är gratis för studenter och all personal har tystnadsplikt. Som student kan du få möjlighet att få kontakt snabbt.


 

Bild överst t h: Gunilla Johansson, Studenthälsan
Bild nederst t h: Jonas Blom, Studenthälsan

 

Text: Charlotte Perhammar
Foto: Charlotte Perhammar, Anna Nilsen


2020-10-02Sidansvarig: studentredaktionen@liu.se
Senast uppdaterad: 2020-10-05