Göm menyn

Nytt karriärstödsprogram på väg mot framgång

Trettio lyckliga studenter valdes ut för att delta i internationella enhetens nya karriärstödsprogram som startade på Campus Valla i september.

Priya Eklund från internationella enheten presenterar karriärsstödet.Karriärstödsprogrammet är ett nytt pilotprojekt för tvååriga internationella programstudenter och internationella doktorander vid LiU. Programmets syfte är att ge deltagarna tillräckliga kunskaper om hur man ansöker om jobb i Sverige, och när programmet är klart ska studenterna vara tillräckligt självsäkra för att känna att de har en rättvis chans på den svenska arbetsmarknaden.

Internationella enhetens koordinator Priya Eklund, som samordnar programmet, säger att många svenska universitet redan har ett karriärstödsprogram för internationella studenter.

- Vi har sett en efterfrågan bland internationella studenter vid LiU om denna typ av stöd. Ur ett större perspektiv finns det ett gemensamt initiativ från olika aktörer i regionen som ser behovet av internationella talanger. Den svenska arbetsmarknaden går bra i många sektorer, men efterfrågan på kvalificerade personer är större än utbudet. Det är av stort värde och intresse för regionen att behålla internationella talanger lokalt för att täcka efterfrågan.

Priya Eklund fortsätter med att berätta att programmet kommer att vara intensivt men förhoppningsvis givande för de utvalda studenterna.

- Programmet har föreläsningar, workshops och virtuella sessioner på campus. Mellan sessionerna finns det en möjlighet att få personlig återkoppling på sitt CV, personliga marknadsföringsförslag, intervjutekniker eller vad det nu kan vara för behov som deltagaren har. Hur man ansöker om jobb varierar ofta från land till land och detta program ger information och inspiration om hur man söker jobb i Sverige.

Internationella studenten Varsha Prakash som deltar i karriärstödsprogrammet.Doktoranden Susanne Bauer från Tyskland som forskar inom neurovetenskap och studenten Varsha Prakash från Indien, som studerar sitt sista år inom det internationella masterprogrammet experimentell och medicinsk biovetenskap, hoppas att karriärstödsprogrammet ger dem en bättre uppfattning om vilka färdigheter som krävs för att få en framgångsrik karriär i Sverige.

- Genom att delta i programmet hoppas jag få en bättre uppfattning om hur man skriver ett CV, tips om hur jag arbetar med min intervjuteknik, men också hur man gör en framgångsrik anställningsintervju och löneförhandling. Jag vill lära mig mer om vad jag kan göra för att få den karriär jag uppnå, sa Susanne Bauer.

- Inom mitt område vill många studenter fortsätta inom forskning. Jag vill arbeta i ett företag eller en industri och vill veta mer om hur jag kan tillämpa mina kunskaper på den nuvarande marknaden och deras förväntningar, förklarar Varsha Prakash.

Karriärstödsprogrammet består av sex tillfällen på campus Valla. Studenterna förväntas arbeta på egen hand och ta del av digitala inslag. Det sista tillfället är 9 december.

Hur valdes studenterna

I maj hade Internationella enheten ett Zoom-möte för intresserade studenter med cirka 150 deltagare. Efter mötet ansökte nästan 90 studenter. Studenter och forskare behövde motivera varför de ville delta och ge en kort beskrivning av sin framtida karriärplan. 35 studenter valdes och blev erbjudna en plats i programmet, och 31 studenter har börjat.

För mer information

Bild överst t h: Priya Eklund från internationella enheten presenterar karriärstödet.
Bild nederst t h: Internationella studenten Varsha Prakash som deltar i karriärstödsprogrammet.

 

Text och foto: Karolina Hunter


2020-10-06Sidansvarig: studentredaktionen@liu.se
Senast uppdaterad: 2020-10-06