Göm menyn

Tenta inte om du är sjuk

Person som sitter på stol i tenta-situation. Endast fötter syns.

Höstens tenta-p för tekniska fakulteten är i full gång. Du som känner dig sjuk och ska skriva salstenta – håll dig hemma och anmäl sjukdom till Försäkringskassan. 

Under pågående pandemi är det extra viktigt att du som får CSN-bidrag och blir sjuk anmäler detta till Försäkringskassan. Dels ger det möjlighet att behålla bidrag och lån medan du är sjuk, dels kan man ta hänsyn till dokumenterad sjukdom om dina studieresultat skulle behöva prövas. 


2020-10-26Sidansvarig: studentredaktionen@liu.se
Senast uppdaterad: 2020-10-26