Göm menyn

Anmälan blir krav på alla tentor

Grupp studenter som sitter i en lodrät rad av bänkar och skriver tentamen.Uppdaterad 2020-11-12:

Den 1 februari 2021 inför LiU nya tentamensregler. Vill du tentera efter det datumet måste du vara anmäld till tentatillfället. Tack vare en utveckling av LiU-appen och Studentportalen så kommer du att kunna få notifieringar i förväg.

Digitala salstentor kräver redan i dag anmälan, men från och med februari blir detta alltså ett villkor på samtliga tentor.

I LiU-appen och Studentportalen kommer du att kunna anmäla dig till tentor som kommer upp i de kurser du är registrerad på. Du kan spara tentatillfällena i valfri digital kalender och även få tre påminnelser inför de aktuella tentatillfällena: när anmälan öppnar, en vecka i förväg och dagen före tentan.

Johannes Knutas, utbildningsansvarig på LinTek, är positiv till notifieringarna och tror att de nya reglerna kan underlätta administrationen. Samtidigt är han kritisk till att möjligheten att skriva en tenta oanmäld i mån av plats försvinner.

– Det är i dagsläget platser som står tomma och denna ändring tror vi kommer öka antalet tomma platser utan möjligheten att fylla platserna med studenter som inte anmält sig i tid, säger han.

Enligt projektledaren Patrik Högberg återstår några utmaningar att lösa för att flödena ska bli så smidiga som möjligt, exempelvis när en kurskod har ersatts av en annan. Han tillägger också att LiU kommer att erbjuda support för dem som av någon anledning inte kan anmäla sig på en tenta.


En tidigare version av denna nyhet uppgav att studenter även måste vara eller ha varit registrerade på den kurs som tentan avser. Detta krav kommer dock inte att gälla från den 1 februari 2021 utan skjuts på framtiden.

 

Text: Jonathan Pakvis
Foto: Charlotte Perhammar


2020-11-12Sidansvarig: studentredaktionen@liu.se
Senast uppdaterad: 2020-11-16