Göm menyn

Tentamen under restriktionstid

Gårdagens beslut om att införa ytterligare restriktioner vad gäller undervisning och närvaro på campus har tagits emot väl av studenter och medarbetare. Det finns en stor vilja att hjälpas åt att minska smittspridningen. Däremot kom flera frågor om lämpligheten att fortsätta med salstentor.

Bild: Digital tenta 2019.Bryter inte LiU mot Folkhälsomyndighetens rekommendationer när man fortsätter att hålla salstentor på plats på campus? Det var den fråga som dominerade reaktionerna efter torsdagens beslut att införa strängare restriktioner på grund av det ökade smittläget. LiU har tidigare beslutat att examinator får avgöra om en tentamen ska hållas digitalt eller på plats på campus. För att behålla kvaliteten i utbildningen är det dock rimligt att vissa tentor måste hållas i fysisk form.

– Erfarenheterna från vårens ”digitala” läge då nästan samtliga tentor gjordes på annat sätt än som salstentor visar att kvaliteten blev lidande. Vi har därför arbetat hårt med att få fram bestämmelser kring hur salstentorna ska genomföras med så liten smittrisk som det bara är möjligt, förklarar Margareta Bachrack Lindström som är prorektor vid Linköpings universitet och ansvarig för frågor kring grundutbildningen.

Salstentorna genomförs i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer vad gäller utglesning och antal personer i tentalokalerna. Det finns också ett regelsystem för att hantera köer vid in- och utsläpp och att hålla studenterna på avstånd från varandra.

– Den viktigaste insatsen för att minska smittorisken står dock studenterna själva för genom att inte tentera om de känner sig krassliga. Vi tar studenternas oro på allvar och jag vet att vissa kan känna en press att tentera för att till exempel inte riskera att bli av med sitt studiestöd. I den här situationen går dock hälsoriskerna före, säger Margareta Bachrack Lindström.

På regionens smittskyddsenhet är man medveten om att en del studenter reagerat på hanteringen av tentor.

– Smittspridning bland studenter har vi främst kunnat koppla till fester. Smitta i samband med salstentor kan inte uteslutas, men om både arrangören och deltagaren följer rekommendationerna om att hålla tillräckligt avstånd begränsas risken, säger smittskyddsläkare Britt Åkerlind.

 


Björn Stafstedt 2020-10-12Sidansvarig: studentredaktionen@liu.se
Senast uppdaterad: 2020-11-12