Göm menyn

Avliden student

Studenten Nadja Bryline Kämpe avled 24 september 2020. Nadja studerade fristående kurser i sociologi och handikappvetenskap.
En digital minnesstund är planerad torsdagen 12 november kl 10.00. Du som vill vara med på minnesstunden för att hedra minnet av Nadja, anmäl dig till studenthalsan@liu.se.Sidansvarig: studentredaktionen@liu.se
Senast uppdaterad: 2020-11-03