Göm menyn

Hårdare uppstyrning av salstentor

LiU ser över smittskyddet kring de få salstentor som fortfarande genomförs och minskar antalet till ett absolut minimum. Grundregeln är även fortsättningsvis att all examination ska ske digitalt eller som hemtenta, men om examination är nödvändig ska risken för smittspridning vara så liten som möjligt.

Bild: Tenta pågår. Foto: Thor BalkhedDet finns en oro bland både studenter och tentavakter kring de salstentor som fortfarande genomförs. Man har frågat varför vissa tentor genomförs som salstentor och om LiU kan garantera att ingen riskerar att smittas av covid-19?

– För att kunna behålla utbildningskvaliteten och agera rättssäkert har vi redan tidigare gett fakulteterna i uppdrag att ange vilka examinationer som trots pandemin måste genomföras som salstentor. Som en konsekvens av detta skärper vi nu ytterligare möjligheten att genomföra examinationer på plats i LiU:s lokaler. Det ska endast vara de salstentor som är absolut nödvändiga som kommer att genomföras, säger prorektor Margareta Bachrack Lindström som är utbildningsansvarig i universitetsledningen.

Säkerheten kring de kvarvarande salstentorna kommer också att höjas. De kommer endast att genomföras i några få tentasalar som är speciellt lämpade för ändamålet, för närvarande i hus Terra, de nyrenoverade salarna i Fysikhuset på Campus Valla och SP71 på Campus Norrköping. Dessa lokaler kommer så fort som möjligt att utrustas med ytterligare skydd som plexiglas och separata in- och utgångar. Det kommer att finnas handsprit, liksom tydliga markeringar om avstånd mellan personerna i rummen.

Antalet tentander kommer att minskas till att vara omkring 400 under en dag, fördelat på hälften på förmiddagen och hälften på eftermiddagen. Till detta ska läggas att eventuella läxförhör eller så kallade ”duggor” som måste genomföras på plats också numera ska bokas i de utpekade lokalerna.

– Instruktionerna för studenter och tentavakter kommer att vara mycket tydliga. Alla ska känna att vi gör absolut allt vi kan för att genomföra salstentorna som måste genomföras på plats så säkra som möjligt. Vi samarbetar löpande med regionens smittskyddsenhet i det arbetet, säger stabschef Joakim Nejdeby vid LiU:s krisledning.

De nya instruktionerna för salstentor genomförs så fort som möjligt och gäller tills vidare. För närvarande är ett mindre antal salstentor inplanerade fram till 20 december.
 


Björn Stafstedt 2020-11-27Sidansvarig: studentredaktionen@liu.se
Senast uppdaterad: 2020-11-27