Göm menyn

Hur upplever du distansläget?

Två fötter som står på en skylt på golvet där det står "håll avstånd".

Studenternas situation och gällande restriktioner under pandemin har ofta varit uppe för diskussion i både krisledning, i universitetsledningen och med studentkårerna. För att få veta hur du upplever distansläget i din kurs har det därför lagts till några "coronafrågor" i respektive kursvärdering.
Frågorna ligger kvar t o m utgången av vårterminen 2021.Sidansvarig: studentredaktionen@liu.se
Senast uppdaterad: 2020-12-16