Göm menyn

LiU skärper coronarestriktionerna

LiU:s nya restriktioner innebär att biblioteken stängs för självstudier. Medarbetare fortsätter att jobba hemifrån. Examinationer kommer vara digitala, förutom då det är absolut nödvändigt att de genomförs fysiskt i sal.

Fredagen den 18 december meddelade statsminister Stefan Löfven att hårdare coronarestriktioner införs i hela landet. I samband med det har också Linköpings universitet sett över sina regler.
– Regeringens budskap är tydligt. Hela samhället berörs av stundens allvar och utvecklingen av pandemin. Därför skärper också Linköpings universitet tillämpningen av restriktionerna, säger universitetsdirektör Kent Waltersson.

Det innebär att biblioteken på Campus Valla, Campus US och Campus Norrköping är stängda för självstudier. Det är alltså inte längre möjligt för studenter och andra att vara på plats i biblioteken. Däremot går det fortfarande att låna och lämna böcker. Biblioteken är stängda till den 24 januari. Infocenter har fortsatt begränsade öppettider (se länk nedan).

Vidare ska alla medarbetare jobba hemifrån till den 24 januari. Bara den som måste vara på plats på universitetet ska vara där. Universitetets lokaler kommer fortsatt att vara låsta. För att komma in krävs LiU- kort och kod.

Examinationer ska genomföras digitalt, men undantag är tillåtna. 
– Vi har under hösten gjort kraftiga inskränkningar kring examinationerna. Bara de examinationer där det är absolut nödvändig kommer genomföras fysiskt i sal. Fakulteterna har gjort en hård prioritering och de flesta examinationerna i januari genomförs digitalt, säger Margareta Bachrack Lindström, prorektor vid Linköpings universitet och ansvarig för frågor kring grundutbildning.

Rutinerna för salstentorna har utformats rigoröst och har godkänts av Smittskydd i Östergötland. I den här filmen kan du se hur såväl tentavakter som studenter agerar under en salstenta.
 


För de studenter som börjar sina studier till vårterminen 2021 kommer mottagningen att vara helt digital och på distans. Mottagningen av nya studenter kommer äga rum i slutet av januari.

Krisledningen vid Linköpings universitet har under året fattat en rad beslut kopplat till coronapandemin och hur verksamheten påverkas. För att öka transparensen i åtgärderna finns en pandeminivåplan som träder i kraft den 1 februari. Då kommer enligt planeringen pandeminivå fyra att gälla.
 

Under ledigheterna rekommenderas medarbetare och studenter att hålla sig uppdaterade på LiU:s coronasidor:

Läs mer om pandeminivåerna och planeringsförutsättningar för vårterminen:

Infocenter har fortsatt begränsade öppettider:

 

Text: David Isaksson


2020-12-21
Sidansvarig: studentredaktionen@liu.se
Senast uppdaterad: 2020-12-21