Göm menyn

Nya förordnande för prefekter

Förordnande av prefekt och proprefekter för samtliga institutioner under perioden 2021 – 2023 har nu beslutats av rektor.

Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper (BKV)

Institutionen för hälsa, medicin och vård (HMV)

 

Institutionen för beteendevetenskap och lärande (IBL)


2021-01-12Sidansvarig: studentredaktionen@liu.se
Senast uppdaterad: 2020-12-28