Göm menyn

Nu blir din LiU-inkorg säkrare

Flera säkerhetsfunktioner blir aktiva på studenters LiU-konton inom kort. Blockering av skadliga länkar samt sökning efter virus i bifogade filer genomförs då i dina mejl.

Den 15 februari får studenter en högre licensnivå på sitt LiU-konto än tidigare. Bland annat adderas säkerhetsfunktionerna säkra bifogade filer och säkra länkar. Funktionerna är effektiva för att blockera olika typer av nätfiske.

Så, vad behöver du veta?

Säkra bifogade filer (Safe attachments)

Funktionen för säkra bifogade filer genomsöker alla bifogade filer i mejl efter kända och tidigare okända hot, och släpper igenom dina mejl först när bilagor bedömts vara säkra. Genomsökningen tar i normalfallet några sekunder eller för stora filer några minuter, men kan i enstaka fall ta längre tid.

Säkra länkar (Safe links)

Länkar i mejl skannas av efter illasinnade länkar och innehåll som används i nätfiske och andra attacker. Hittas den typen av innehåll blockeras det. Du kan uppleva att länkar i mejl ser lite annorlunda ut efter aktiveringen av funktionen. De får nämligen ett prefix till ursprungslänken: https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/. Det här tillägget gör att länken genomsöks av säkerhetssystemen och det är helt i sin ordning.

Ibland kan du mötas av en dialogruta, som anger att en skanning av länken pågår (se bild). Är länken okej kommer du snart kunna använda den. Misstänkts länken vara nätfiske kommer du att avrådas från att klicka på innehållet. Är det med stor säkerhet att det handlar om nätfiske kommer länken att blockeras från att klickas på. Bedömer du att det inte stämmer, kontakta IT:s Kundcenter för att ta ärendet vidare.

Skärmklipp på dialogruta i blått som meddelar att en länk skannas igenom och att skanningen bör vara klar inom kort.Exempel på dialogruta där en skanning av en länk pågår.

Skärmklipp som visar dialogruta i rött som visar meddelandet att länken har blockerats och att öppnande av länken inte är säkert.

Exempel på dialogruta som varnar för en osäker länk.

Frågor eller problem?

Ifall du upplever problem med tjänsten eller har frågor, kontakta IT:s Kundcenter genom att ringa 013-28 58 98 eller använd kontaktformuläret på Servicewebben.


2021-02-01Sidansvarig: studentredaktionen@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-07-16