Göm menyn

Uppföljning av hur studenter upplever distansläget

Collage av de tre intervjuade studenterna via Teams.Våren 2020 skickade LiU ut en undersökning om hur LiU:s studenter mådde i distansläget, som då rådde. I dagarna skickas det ut ett uppföljande mail till alla studenter.

Det är viktigt för universitetet att få insyn i hur studenterna upplever sin situation, och ett led i detta är att göra ett nytt utskick och följa upp förra årets undersökning. De tre studentkårerna Consensus, StuFF och LinTek är några av de drivande krafterna bakom.

- Det är en speciell situation vi lever i, det är svårt att hålla kontakt och träffas. Vi behöver få veta hur våra studenter mår, vad de upplever som särskilt problematiskt just nu, säger Natalia Tomczyk, studentombud för arbetsmiljö och lika villkor på StuFF.

Kårerna upplever att de från olika håll får signaler om att studenterna har en tuff situation, och att man därför behöver få veta vilka konkreta problem som studenterna vid LiU upplever. Budskapet från dem är tydligt: Vi behöver få se vad vi konkret kan åtgärda, så därför är det viktigt att så många som möjligt gör sin röst hörd och svarar på enkäten.

 

 

 

Bild: Natalia Tomczyk, studentombud för arbetsmiljö och lika villkor på StuFF, Erik Wängstam, studiesocialt ansvarig mottagning på Consensus och Elvira Ståhlbrand, studiesocialt ansvarig tillika centralt arbetsmiljöombud på LinTek


2021-02-01Sidansvarig: studentredaktionen@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-02-02