Göm menyn

Ökad närvaro på campus i höst

LiU planerar för att starta höstterminen 2021 med fler studenter på plats på campus än vad som gäller just nu men med fortsatta restriktioner vad gäller till exempel gruppstorlekar. Allt beror på den fortsatta utvecklingen av smittspridningen av covid-19 och effekterna av massvaccineringen.

För att kunna ge så bra förutsättningar som möjligt för planeringen av höstterminens undervisning och examinationer har LiU:s krisledning beslutat att redan nu ange att man från den förste augusti huvudsakligen ska kunna bedriva verksamheten på ungefär samma sätt som gjordes vid höstterminsstarten 2020. Det inkluderar också genomförandet av uppsamlade examinationer (resttentor med mera) som ska ske under augusti månad. Ett senare beslut kommer att ange hur mottagningsverksamheten för de nya studenterna kommer att bli vid terminsstart.

Huvuddragen i beslutet är att det förväntas bli en återgång till något fler studenter på campus och att det kommer att vara betydande fortsatta digitala inslag i undervisningen och vid examinationer. 

– Hösten 2020 hade vi ”bubblor” på upp till 15 studenter på plats på campus. Nu planerar vi för ungefär det dubbla, det som brukar vara en normal klasstorlek, och att alla studenter ska kunna växelvis vara på campus någon eller några dagar i veckan. Det är viktigt att våra studenter återfår den sociala kontakten med varandra för att må bra och kunna genomföra sina studier, konstaterar Joakim Nejdeby som är stabschef i LiU:s krisledningsgrupp.

– Samtidigt ser vi att vi kommer att ha kvar restriktioner och att till exempel stora föreläsningar troligen kommer att ske digitalt. Det är det här som lärare och andra behöver få tid på sig att planera inför och därför kommer beslutet om höstterminen redan nu, trots att läget kring smittspridningen är fortsatt osäkert, säger Joakim Nejdeby.

 

Text: Björn Stafstedt


2021-02-18Sidansvarig: studentredaktionen@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-02-18