Göm menyn

Stor ökning av tentafusk

Person som sitter vid ett bord med en massa studiematerial. Beskuren så huvudet inte syns, endast öv

Under pandemiåret 2020 har antalet fällningar som rör fusk vid tentor nästan fördubblats. 2019 fälldes 149 studenter för fusk. Motsvarande siffra 2020 var 292.Sidansvarig: studentredaktionen@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-02-19