Göm menyn

Om du skulle bli sjuk inför examination

Om du skulle bli sjuk eller satt i karantän inför kommande tentamensperiod har du möjlighet att få behålla dina studiemedel från CSN. 

Vid sjukdom - sjukanmäl dig helst redan första dagen till Försäkringskassan. 

Om du blir satt i karantän eftersom läkare beslutat om åtgärder enligt smittskyddslagen, kan du få behålla dina bidrag och lån från CSN. Exempelvis om en läkare beslutar att du under en tid inte får delta i din utbildning, att du ska hållas i karantän eller att du ska hållas isolerad.


2021-03-08Sidansvarig: studentredaktionen@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-03-08