Göm menyn

Satsning på Lisam: modernare och tydligare

Ett tillskott av extra pengar gör att utveckling av Lisam nu pågår för fullt. Målet är att göra systemet mer användarvänligt och ett antal mindre förbättringar har redan lanserats. Nu har du möjlighet att prata med projektgruppen om hur du tycker att Lisam kan förbättras.

Extra resurser som tillförts till Didacticum och IT-avdelningen innan jul gör att det finns utrymme för utveckling och förbättring av Lisam. En projektgrupp har skapats och arbetar just nu för fullt.

Små men viktiga förbättringar på plats

Skärmbild av ny vy för gruppinlämning. Fält finns för startdatum, deadline och när inlämningen stänger. I en tabell nedanför listas olika inlämningar och deras status. I den nya vyn går instruktioner och bifogade filer går att fälla ut. Hantering av olika datum för start och slut är grupperade.

Redan nu har projektet fått ett antal förbättringar på plats för den välanvända modulen Inlämningar.

– Vi har exempelvis grupperat en del information för att bättre visa vad som hänger ihop och vi har tagit bort att vissa alternativ är förvalda för att förhindra att val utförs av misstag. För att renodla gränssnittet har vi ändrat så att du nu fäller ut vissa förklarande texter vid behov istället för att alla visas från start, säger IT-avdelningens projektledare Josefine Swahn.

Även modulerna Kurser och program, Anmälan samt Gruppadministration kommer att ses över.

Bättre flöde i systemet

Framöver fortsätter även lite mer långsiktigt arbete med att göra utseendet enklare och förbättra användbarheten i systemet. Målet är att funktioner och gränssnitt ska upplevas som en helhet och att det är tydligt vad som händer.

– Vi genomför en del intervjuer med både lärare och studenter för att få en bra och övergripande bild av behoven, säger Josefine.

Även den nollpunktsmätning som genomfördes som webbenkät den 3-10 mars kommer ge värdefull information till det fortsatta arbetet. Den kommer också att kunna ligga till grund för att senare kunna mäta effekten av förändringarna.

Var med och ge din synpunkt

Projektgruppen skulle gärna vilja prata med dig som är student om hur Lisam kan förbättras. Samtalet tar ca 1 timme och planeras att genomföras under mars. Samtalen kommer ske digitalt.

Det är inte säkert att projektgruppen hinner intervjua alla som anmäler intresse. De komma att behöva göra ett urval. Om det blir aktuellt blir du kontaktad för att hitta en tid som passar.


2021-03-22Sidansvarig: studentredaktionen@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-03-19