Göm menyn

Stängning av inaktiva konton

Illustration av person som arbetar framför en dator.

Inaktiva studentkonton (LiU-ID:n) kommer att börja stängas eller begränsas på grund av inaktivitet i maj. Inrapporterad studieaktivitet, t.ex. antagning, registrering eller inrapporterat resultat, som inkommer till Ladok gör att du fortsätter att ses som aktiv student. Berörda konton meddelas via mejl.Sidansvarig: studentredaktionen@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-05-21