Göm menyn

Avliden student

Studenten Vishnuvardhan Rao Aravelli avled 26 april 2021. Vishnuvardhan studerade Mechanical Engineering vid Tekniska fakulteten. En digital minnesstund är planerad tisdagen 18 maj kl 13.00. Du som vill vara med på minnesstunden för att hedra minnet av Vishnuvardhan, anmäl dig till studenthalsan@liu.se.Sidansvarig: studentredaktionen@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-05-10