Göm menyn

Lättare att påverka skräpposten

Tidigare behövde du skicka vidare skräppost (spam) på ett speciellt sätt för att den skulle bidra till att förbättra spamfiltret. Framöver blir det enklare då de inbyggda knapparna i Outlook i Lisam får samma funktion och du istället kan använda dessa.

LiU har som många andra lärosäten i Sverige sedan länge använt en lösning för filtrering av skräppost (spamfilter) från SUNET*. Många har varit missnöjda med hur det filtret har fungerat och när nu SUNET avvecklar den gamla lösningen går LiU över till att helt använda det filter som finns inbyggt i vår e-postlösning. Många använder redan de inbyggda funktionerna i Outlook i Lisam för att flytta bort skräppost och framöver kommer det alltså även att hjälpa till att förbättra filtret. Om du vill lägga till egna filterregler blir även det enklare när filter finns i samma eposthantering istället för i SUNET:s spamfilter.

Använd de inbyggda funktionerna för Outlook i Lisam för att rapportera felaktigt klassificerad epost. Felanmäl till IT:s kundcenter om det uppstår några större felaktigheter. Kolla gärna mappen för skräppost regelbundet så att inget rensas bort med automatik.

Skärmklipp från Outlook i Lisam med knappar för att anmäla skräppost och nätfiske.

Hantering av skräppost i Outlook i Lisam.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Swedish University Computer Network (svenska universitetsdatanätverket)


2021-05-17
Sidansvarig: studentredaktionen@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-05-17