Göm menyn

Slopat fribelopp till 31 december 2021

CSN:s logo, röd mot vit bakgrund.

Det finns ett fortsatt behov av att studerande kan gå in och avlasta särskilt i vården med anledning av coronapandemin. Regeringen vill därför förlänga det tillfälligt slopade fribeloppet till och med den 31 december 2021.Sidansvarig: studentredaktionen@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-05-24