Göm menyn

Matematisk modellering av COVID-19 i ny masteruppsats

Porträtt av Michael Littunen mot enfärgad bakgrund.

Michael Littunen studerar sista året på masterprogrammet i matematik och har i sitt examensarbete tittat på modeller för beräkning av spridningen av Covid-19. Med hjälp av de matematiska modellerna kan till exempel olika restriktioner beroende på åldersgrupp simuleras och utvärderas.Sidansvarig: studentredaktionen@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-06-15