Göm menyn

Rektor: Se till att vaccinera dig

I det mejl som skickades ut till LiU-studenter under torsdagen uppmanade rektor Jan-Ingvar Jönsson alla studenter att ta chansen att vaccinera så att det blir möjligt att ses på campus i höst.
Planen för höstterminen är en stegvis återgång till campusförlagd undervisning och examination.


Hej! 

Den förste juni fattade vi beslut om att vi kan börja återvända till campus till höstterminens start. Det är naturligtvis mycket positivt att vi närmar oss slutet på en lång pandemi. Vi vill alla tillbaka. Men vi kan inte öppna campus helt och hållet från första dagen på terminen. För att undvika bakslag i form av ökad smittspridning och för att hålla fortsatt kvalitet i utbildning och examination så kommer det att bli en stegvis återgång.

Beslutet innebär att vi tar hänsyn till rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten och den plan som finns för återgång till ett mer normalt läge i landet. Så har till exempel rådet om distansundervisning för högskolor och universitet upphört. 

LiU går från den 1 augusti över till det vi kallar pandeminivå 2. Det innebär att vi fortfarande kommer att ha inslag av digital undervisning, att vi fortfarande ska undvika trängsel, tvätta händerna och vara hemma om vi känner oss sjuka. Även om vaccineringen rullar på med bra tempo kommer troligen inte alla unga i Sverige vara färdigvaccinerade vid terminsstart. 

Det är nu varje enskild kurslednings ansvar att hitta de rätta formerna för den stegvisa återgången till campusläge.  Under året som gått har vi lärt oss att det tar tid att ställa om i undervisningen, lägga scheman och skifta pedagogik i övergången mellan distansläge och undervisning på plats. Därför har varje kursledning möjlighet att fortsätta med digitala inslag i undervisning, helt eller delvis, till dess att alla restriktioner är borttagna. Det absolut viktigaste är att upprätthålla en god kvalitet i undervisningen. 

Det innebär att din lärare kanske kommer att vara ”digital” även om du själv kommer att kunna vara mer på plats. LiU utrustar alla våra grupprum med videokonferensutrustning under hösten, för att underlätta möten studenter emellan. Undervisning i större grupper, som storföreläsningar, kommer att ske digitalt.  

Också examinationerna kommer att följa en stegvis övergång till campusläge. Det är lärare/examinator som bestämmer detta. En stor del av examinationerna kommer alltså att ske digitalt under inledningen av höstterminen. Det är också examinator som bestämmer om omtentor kommer att genomföras digitalt eller ej. I de fall examination genomförs som salstentor kommer det att även fortsättningsvis ske så smittsäkert som möjligt. 

Vi är många som är glada över att våra campus nu öppnas alltmer. Samtidigt finns det både studenter och lärare som är oroliga över en möjlig smittspridning. Om du är orolig och vill diskutera din studiesituation ta kontakt med din studievägledare.  

Så till sist några ord om mottagningen för höstterminens nya studenter. Den kommer att följa en vägledning som tagits fram i en arbetsgrupp bestående av studentkårerna och representanter för LiU gemensamt. Den säger i korthet att vi kommer att kunna ha fysiska möten under en något mer öppen mottagning än förra hösten, men att det fortsatt är viktigt att undvika trängsel och risk för smittspridning. Våra fina traditioner med ett varmt välkomnande på campus där sektionerna och kårerna medverkar till att skapa en härlig stämning och en bra start för alla nya ska vi fortsätta med – vi måste bara anpassa mottagningen till läget också i år. 

Det känns härligt att vi kan hälsa studenter och medarbetare tillbaka till campus – även om vi inte kan komma tillbaka fullt ut samtliga och på en gång. Men snart är vi där! Under tiden gäller att vi måste följa myndigheternas rekommendationer och hålla i och hålla ut. Och att vi alla ser till att vaccinera oss – första dosen redan i sommar (om du får möjlighet, oavsett var du befinner dig) och den andra dosen löser Region Östergötland när du är tillbaka!

Ha en fin sommar så ses vi i höst! 

Rektor Jan-Ingvar Jönsson 

 


2021-06-24Sidansvarig: studentredaktionen@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-07-02