Göm menyn

Hans Lundgrens stipendiefond

Tidigare Director Musices, Hans Lundgren, delar årligen ut medel från en stipendiefond för främjande av musiklivet vid LiU. Stipendiet vänder sig till förening eller enskilda arrangörer av musikaliskt evenemang.

Syfte

Fonden ska främja det offentliga akademiska musiklivet vid Linköpings universitet och bidra till att höja den konstnärliga kvaliteten. Fonden ska genom att dela ut bidrag till föreningar eller enskilda arrangörer stödja det offentliga akademiska musiklivet vid Linköpings universitet.

Bidraget ska i första hand användas för att bekosta medverkan av professionell artist, kompositör el liknande som kan bidra till att höja evenemangets konstnärliga kvalitet.

Stipendiesumma och ansökan

I ansökan ska framgå vem som söker och vad pengarna ska användas till. Önskad stipendiesumma kan, men behöver inte, anges i ansökan. Ansökan lämnas till ordförande i Linköpings studentsångare, Niclas Fock, senast den 1 oktober och avser evenemang det kommande året (dvs genomförande ska ske under 2022). 

Kontakt

Niclas Fock, ordförande Linköpings Studentsångare 
fockniclas@gmail.com

---

Om Hans Lundgren

Hans Lundgren (1947- ) var under åren 1987-2014 Director Musices vid Linköpings universitet, där han ledde de fyra ensemblerna kopplade till universitetet. Fonden har delat ut medel sedan 2019.


2021-09-06
Sidansvarig: studentredaktionen@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-09-06