Göm menyn

Hur ser LiU ut år 2030?

Vilka är LiU:s potentiella styrkor och vad ska prioriteras i framtiden? Ja, den dialog som rektor Jan-Ingvar Jönsson startat med medarbetare och studenter börjar nu närma sig svaren - som ökad tvärvetenskaplighet och nyskapande utbildningar.

Det är en påtagligt nöjd rektor som sammanfattar läget i det stora strategiarbete som han påbörjade för drygt ett år sedan och som resulterat i över 500 inspel och 2000 inlämnade synpunkter efter ett stort antal dialoger, arbetsplatsmöten och enskilda inlägg från LiU:s medarbetare och studenter. 
- Det är ett omfattande underlag vi har samlat in och därefter börjat arbeta med. Allt ska i slutändan leda till en vision, Vision 2030, som tydligt fångar ”det här är LiU” och som ska vara vår riktning in i framtiden, säger Jan-Ingvar Jönsson.

Rektor Jan-Ingvar Jönsson på sitt kontor.Men fortfarande är det en bit kvar till det att visionen är formulerad och satt. Först ska ett antal framtida prioriterade målområden formuleras och därefter ett antal strategier sättas till varje målområde. Jan-Ingvar Jönsson ser dock flera mycket tydliga huvudlinjer.
- Det är till exempel att vi ska bli det där nya, öppna och spännande universitetet som har kreativa mötesplatser och som bjuder in det omgivande samhället. 
- Vi måste också sträva högt i allt vi gör, vara excellenta i vår forskning och hitta vår plats i samhällsförändringen. Och bli mer synliga internationellt.
- Och så finns det som många som säger att det är viktigt att göra verklighet av vårt löfte ”förnyelse är vår enda tradition”. Det handlar om hur vi, medarbetare och studenter, tar hand om nyskapandet och nytänkandet. 

Inom kort ska målområdena vara satta. Sedan blir det mer konkreta strategier och handlingsplaner för verksamheten att jobba med. Med andra ord blir det en riktig rivstart, för 2030 ligger inte så långt bort?
- Ja, nu är det dags för förändringar. Mitt budskap är att det kräver ett annat arbetssätt. Vi kommer att prioritera vissa projekt nu, annat kommer senare. Det handlar om att hitta det som är unikt för oss, det djärva nyskapandet och verkligen jobba gränsöverskridande tvärvetenskapligt och allt på ett sätt så att det blir ”verkstad”.

Just att arbeta mer på ”tvären”, eller kanske snarare återta LiU:s position som det främsta tvärvetenskapliga universitet, är något som återkommer ofta i de inspel som strategidialogerna fått. 
- Jag tror att den stora utmaningen är att inte fastna i organisatoriska hinder som ekonomi, personal och annat. Då blir det genast svårare att jobba tvärvetenskapligt. 

Finns det andra stora steg som kommer att vara extra viktiga för LiU i framtiden? Ja, digitaliseringen är viktig, och det har också hunnit hända en hel del under pandemin, men rektor vill istället lyfta två andra områden.
- Det första är hur vi ska bli bättre på att bidra till samhällstransformation och ett hållbart samhälle. Det måste synliggöras, inte minst externt, vad LiU bidrar med i dessa frågor. Det här är önskemål som jag har hört i många möten med politiker, företagare och andra representanter för det omgivande samhället.
- Det andra är att det måste finnas övergripande styrning för vår forskning. Det finns allt fler frågor som universitetet tillsammans med institutionerna och fakulteterna måste sköta gemensamt för att till exempel fördela resurser. Vi är ett stort universitet men vi måste hushålla med våra resurser men också prioritera och våga välja bort.

- Det uppkommer alltid nya utmaningar, vilket är både frustrerande och spännande, och man kommer aldrig i mål. Men jag hoppas att vi år 2030 har hittat tillbaka till det som är LiU. Att vi är det nyskapande universitet, att vi har vuxit, att vi känner en stolthet över den nytta vi gör i samhället, att vi attraherar duktiga studenter och medarbetare och att vi utvecklar och förnyar våra utbildningar.


Foto: Thor Balkhed


Björn Stafstedt 2021-10-18Sidansvarig: studentredaktionen@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-10-19