Göm menyn

Tre linköpingskörer får stipendium från Fine-fonden

Den akademiska damkören Linnea, Linköpings Studentsångare och Linköpings Studentspex tilldelas årets stipendium från Fine-fonden. Bidraget ska främja musiklivet på Linköpings universitet och stötta musikaliska arrangemang 2022.

Fördelning av Fine-fonden 2021:

5.000 kr tilldelas Den akademiska damkören Linnea för musikaliskt evenemang i damkörfestival under jubileumsåret 2022.

5.000 kr tilldelas Linköpings Studentsångare för att täcka kostnader för regissör/koreograf i samband med jubileumskonsert oktober 2022.

10.000 kr tilldelas Linköpings Studentspex för att täcka kostnader för engagemang av professionell logoped i syfte att höja musikalisk kvalitet hos sjungande skådespelare i studentspexet 2022.

---

Tidigare Director Musices vid Linköpings Universitet, Hans Lundgren, tog 2014 initiativet till en stipendiefond för främjande av musiklivet vid LiU. Fonden ska genom att dela ut bidrag till föreningar eller enskilda arrangörer stödja det offentliga akademiska musiklivet vid Linköpings Universitet. Fonden förvaltas av Linköpings Studentsångare och beslut om stipendium fattas av en fondstyrelse med representanter från flera olika musikföreningar vid LiU. Stipendiet delas ut minst en gång årligen till av fondstyrelsen utvald(a) stipendiat(er). 


2021-10-29Sidansvarig: studentredaktionen@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-10-29