Göm menyn

Så undviker du plagiering

Att skriva längre arbeten, rapporter och examensarbeten är inte självklart och något de flesta studenter drabbas av förr eller senare. Hur du undviker att plagiera har Mikael Rosell, bibliotekarie på Vallabiblioteket, koll på. Här förklarar han och ger tips.

Vad är ett plagiat?

– Konkret innebär det att man tagit någon annans arbete utan att ange en korrekt referens. Vi tänker ofta främst på text, men det kan lika gärna handla om olika typer av uträkningar, bilder eller musik. Verktyget Ouriginal, som tidigare hette Urkund, kan användas av lärare och examinatorer som stöd för att upptäcka plagiat. 

Mikael Rosell sitter i en trappa.Var går gränsen för när det är ett plagiat?

– Det finns inget enkelt svar på frågan. En del studenter vi träffar är oroliga och tror att det riskerar att vara plagiat om bara en mening eller ett stycke är för likt originalet. Men det kan vara en större del än så som är ett referat utan att det behöver handla om plagiat – det är helheten det handlar om. Verktyget kan alltså inte avgöra om det är ett plagiat, utan verifierar bara att det är fråga om en eventuell misstanke. Sedan får läraren eller examinatorn avgöra från fall till fall huruvida det ska anmälas till disciplinnämnden vid LiU, som utreder saken vidare. 

Varför plagierar man?

– Det är förstås svårt att svara på, men generellt pratar man ofta om att det finns ett stressmoment, man kanske slarvar eller har för bråttom. Att skriva med egna ord i stället för att hämta ur källan är att föredra, men det tar lång tid, och tid är ofta något man underskattar som skribent. 

– Det blir extra svårt för dig som inte har så stor erfarenhet av akademiskt skrivande sedan tidigare, om du till exempel kommer direkt från gymnasiet. Det ligger ofta mycket på studenten själv att få grepp om hur det akademiska skrivandet fungerar. Och det handlar inte bara om att skriva en bra text när det kommer till högre studier, utan referenshantering och referenslista är delar som ingår i lärandet. 

– Min uppfattning är att det i allra flesta fall handlar om missförstånd när det kommer till plagiat. Generellt vill man göra bra ifrån sig, och det är snarare en fråga om att man inte har tillräckligt med kunskaper.

Mikaels fem tips för att inte riskera att plagiera

  • Är du orolig för att din text ligger för nära ursprungstexten, kolla med din handledare. 
  • Om du har begränsad erfarenhet av skrivande - läs tidigare examensarbeten eller motsvarande inom ditt ämne. Då lär du dig förstå hur man skriver akademiskt.
  • Läs varandras texter, det är lätt att bli hemmablind när du sitter och läser samma text i flera månader. 
  • Fall inte för frestelsen att kopiera in en text för att sedan försöka skriva om den. Läs i stället igenom den, gärna artikeln i sin helhet och inte bara ett stycke. Lägg sedan bort den och skriv om det du vill säga med egna ord. Vad minns jag av det jag läste, vad är det författaren vill säga? Då riskerar du inte att fastna i ursprungsformuleringarna. Men tänk på att detta tar lång tid, och att akademiskt skrivande generellt sett tar lång tid i anspråk.
  • Låna böcker om akademiskt skrivande, det finns mycket bra litteratur på LiU-biblioteket. Som komplement finns även mängder med informativa inslag på Youtube, som amerikanska universitet eller enskilda forskare lagt upp.
     

Läs mer om plagiering (innehåller bl a länkar till antiplagieringsguider)


Charlotte Perhammar 2021-11-16Sidansvarig: studentredaktionen@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-11-17