Göm menyn

Försiktighet vid aktiviteter med många

Bild: Två cyklister i mörkret framför ett upplyst Studenthus.

Iaktta försiktighet vid arrangemang som samlar många deltagare och vidta åtgärder för att minska risken för smittspridning – det är LiU:s linje när nya coronabestämmelser börjar gälla för vissa aktiviteter den 1 december.

Regeringen har beslutat om de smittskyddsåtgärder som Folkhälsomyndigheten föreslagit och som ska gälla från den 1 december. Åtgärderna innefattar bestämmelser om hur allmänna sammankomster och offentliga tillställningar inomhus med fler än 100 deltagare kan genomföras med eller utan vaccinationsbevis.

– Som universitet påverkas vi inte nämnvärt av bestämmelserna om allmänna sammankomster och offentliga tillställningar men vi vill ändå att varje arrangör av aktiviteter som samlar många deltagare ska ställa sig frågan om det är klokt att genomföra den planerade aktiviteten. Går det till exempel att hålla avstånd och undvika trängsel, säger Joakim Nejdeby som deltar i den arbetsgrupp på LiU som bevakar pandemins utveckling.

Undervisning, examination och forskning vid ett lärosäte faller alltså inte inom ramen för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Men LiU, som noga följer pandemins utveckling och den ökande graden av smitta i Europa, ser att det trots detta kan finnas anledning till försiktighet och en ökad beredskap för att nya restriktioner även för lärosätets verksamhet kan komma. LiU rekommenderar därför försiktighet när det gäller genomförande av inomhusaktiviteter såsom möten eller event med fler än 100 deltagare.

– Just nu är det viktigt att komma ihåg att vaccination är det bästa sättet att undvika allvarlig sjukdom och spridning av covid-19. Om du inte är vaccinerad är rådet att vaccinera dig. För ovaccinerade gäller att du bör vidta försiktighetsåtgärder för att undvika att bli smittad, säger Joakim Nejdeby

FAQ

Hur gör vi med mindre möten, med färre deltagare än 100 personer?

Svar: För alla våra aktiviteter gäller att vi fortsätter följa de gällande allmänna råd och rekommendationer som gäller. Så länge aktiviteten inte är en allmän sammankomst eller offentlig tillställning inomhus och inte samlar fler än 100 personer så kan aktiviteten genomföras. Tänk gärna på hur aktiviteten kan genomföras så smittsäkert som möjligt.


Varför använder vi oss inte av möjligheten med vaccinationsbevis?

Svar: Den största delen av LiU:s verksamhet omfattas inte av möjligheten att ställa krav på vaccinationsbevis eftersom detta gäller just nu endast vid allmän sammankomst eller offentlig tillställning. Vi har inte efterfrågat testresultat eller vaccinationsbevis tidigare, vare sig från studenter eller medarbetare, och vi kommer inte att göra det nu heller.


När kommer vi att kunna genomföra vår konferens? När upphör de här bestämmelserna?

Svar: Covid-19 klassas fortfarande som en samhällsfarlig sjukdom och myndigheternas bestämmelser för att minska smittspridningen kommer att fortsätta påverka vår vardag. Just nu diskuteras riskerna för en ökad smittspridning under vintern. Det är därför svårt att ge några svar om en enskild konferens kan genomföras.


Hur blir det med mässor och möten för studenter som arrangeras av t ex studentföreningar? Är det upp till varje förening att bestämm hur man ska göra?

Svar: Studentföreningarna är fristående från LiU och bestämmer själva över de åtgärder man behöver göra. LiU har haft ett nära och omfattande samarbete med studentkårerna och föreningarna under pandemin som lett till att smittspridningen kunnat hejdas och att vaccinering skett på campus. Denna dialog fortsätter, till exempel om studentarrangemang som äger rum i LiU:s lokaler.


Vilka regler gäller nu för allmänna sammankomster med fler än 100 deltagare?

Svar:


2021-11-25Sidansvarig: studentredaktionen@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-11-25