Göm menyn

Höjd beredskap men få nya restriktioner

Campus Valla vinter.
Idag aktiverar regeringen steg 1 i sin handlingsplan för att möta risken för ökad smittspridning. LiU höjer därför beredskapen och uppmanar alla att hålla avstånd, stanna hemma vid symptom på sjukdom och – viktigast av allt just nu – att vaccinera sig.

Den plan som regeringen tillsammans med Folkhälsomyndigheten presenterade under tisdagens pressträff aktiveras i ett första steg idag, den 8 december. LiU har analyserat vilka konsekvenser denna handlingsplan kan få för verksamheten och fattat beslutet att höja sin beredskap. Några helt nya restriktioner kommer det dock inte att bli.

Regeringens steg 1 av smittskyddsåtgärder innebär bland annat att:

  • Lärosäten ska ha fortsatt undervisning på plats men undvika större samlingar.
    LiU:s kommentar: Undervisning och examinationer ska kunna fortsätta på plats i samma omfattning som varit under senare delen av höstterminen. Det har vidtagits åtgärder för att minska gruppstorlekar och risk för trängsel.
  • Vuxna bör hålla avstånd i offentliga miljöer.
    LiU:s kommentar: LiU uppskattar att den fysiska närvaron i verksamheten under resten av terminen kommer att uppgå till 75 procent. Det är därmed möjligt att kunna hålla avstånd i LiU:s miljöer. Ett alternativ är, som tidigare, att mötas eller till exempel ha grupparbeten digitalt.
  • Hemarbete ska möjliggöras.
    LiU:s kommentar: LiU:s medarbetare kan redan, efter överenskommelse med närmaste chef, arbeta hemifrån. När det gäller studenter som till exempel vill följa föreläsningar hemifrån är det upp till respektive lärarlag att avgöra om det är lämpligt och möjligt med digitala lösningar, under förutsättning att det är möjligt under gällande kursplan. Rådet till enskilda studenter är att föra en dialog med examinator/lärare om hur detta kan gå till.  

Regeringen aviserade under tisdagens pressträff också steg 2 och 3 i sin handlingsplan för att minska smittspridningen under det som förväntas bli en topp med ökat tryck på sjukvården. När dessa ytterligare åtgärder kan komma att aktiveras preciserades inte men LiU har tagit höjd för att följa utvecklingen och snabbt kunna vidta ytterligare åtgärder. Efter snart två års tid av upp- och nedtrappningar av åtgärder finns det en beredskap att hantera de flesta frågor. Men det finns också frågor som är extra aktuella just nu, som hur man ska göra med julfester och glöggmingel?

Julfester och vaccinbevis

– Om man besöker till exempel en restaurang är det deras regler om antal i lokalen och avstånd som gäller och om man hyr in sig på lokal är det viktigt att tänka på att undvika trängsel och kunna hålla avstånd. För större fester som anordnas av studentföreningar har arrangören ansvar för att efterfråga vaccinpass när deltagarantalet överstiger 100 personer, säger studieadministrativa direktören Marina Geijer.

– Allra viktigast är att var och en tar ansvar och stannar hemma om man känner symptom eller inte är fullt frisk.

Statsminister Magdalena Andersson riktade under tisdagens pressträff en mycket stark uppmaning till alla de som ännu inte vaccinerat sig mot covid-19: nu är tiden att göra det! Just risken att vistas i samma lokaler som ovaccinerade personer väcker också en del oro.

– Som myndighet får vi – till skillnad från studentföreningar till exempel - inte efterfråga om någon har vaccinerat sig eller ej. Vi har heller inte möjligheten att använda oss av vaccinbevis. Det vi kan göra är att verkligen uppmana alla och envar att vaccinera sig för att minska smittspridningen, säger Marina Geijer.


Björn Stafstedt 2021-12-08Sidansvarig: studentredaktionen@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-12-09