Göm menyn

Examination och det mesta av undervisningen på plats

Ett öde universitetsområde (Campus Valla) ur grodperspektiv.

Regeringens nya åtgärder för att hejda den ökande smittspridningen i samhället innebär bland annat att man ska arbeta hemifrån om arbetet så medger och att trängsel och stora samlingar ska undvikas. Undervisning på plats är fortsatt huvudregeln för universitet och högskolor, men distansundervisning för grupper över 75 personer används för att glesa ut i lokalerna.

Regeringens nya restriktioner börjar gälla den 23 december och fram till 31 januari 2022. Målet är att hejda den ökade smittspridning och avlasta hälso- och sjukvården genom att begränsa möjligheterna till att samlas i stora grupper och därmed undvika trängsel. En tydlig signal från regeringen är dock att undervisning och examination på universiteten är prioriterad verksamhet och ”i största möjliga mån” ska kunna bedrivas på plats.

LiU har beslutat att övergå till pandeminivå 3 från 23 december, vilket innebär att man vidtar åtgärder för att minska trängsel och stora samlingar. Examinationer kommer att genomföras som tidigare planerat på plats för grupper upp till 150 studenter liksom undervisning i mindre grupper. Föreläsningar som samlar fler än cirka 75 studenter genomförs digitalt för att glesa ut i undervisningslokalerna. Det innebär att undervisning för cirka 75 personer eller färre genomförs som planerat i schemalagda salar.

Bland övriga delar i pandeminivå 3 kan nämnas att studenter uppmanas att minska närvaron på campus och medarbetare ska arbeta hemifrån i den mån som arbetet medger.

FAQ

Vad säger Folkhälsomyndigheten specifikt i de nya allmänna råden om just universitet och högskolor?

När det gäller universitet och högskolor så bör undervisning i största möjliga mån bedrivas på plats. Undervisning på delvis distans kan användas som ett verktyg för att glesa ut i undervisningslokalerna, till exempel vid större föreläsningar men ska inte gälla som en heltidsåtgärd. Tentamina och examinationer bör göras på plats i lokalerna, med lämpliga smittskyddsåtgärder till exempel vid in- och utpassering i lokalerna.

Som student, när ska jag komma tillbaka till campus efter jul och nyår? Är det föreläsningar på plats eller blir det digitalt?

Examinationer genomförs på plats som planerat liksom föreläsningar som samlar upp till 75 personer. Stora salsföreläsningar med fler än 75 personer genomförs digitalt för att glesa ut i undervisningslokalerna. Studenter uppmanas att minska sin närvaro på campus, till exempel för att plugga inför tenta. Det viktiga nu är att stoppa smittspridningen genom att vaccinera sig och undvika trängsel när man vistas på campus i samband med föreläsningar och examinationer.


Björn Stafstedt 2021-12-22Sidansvarig: studentredaktionen@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-12-23